Siedziba w Szczecinie:
al. Piastów 74/11 (wejście od ul. Jagiellońskiej)
70 – 326 Szczecin

Języki

tel. +48 91 488 37 14
kom. +48 737 185 000
kancelaria@pomianowska.pl

Pomoc prawna

Pomoc prawna jest świadczona przez Kancelarię poprzez:

  • porady i konsultacje prawne (pisemnie, ustnie, również za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie)
  • sporządzanie opinii prawnych
  • sporządzanie pism procesowych (inicjujących postępowanie: pozwu, wniosku, zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa, a także środków odwoławczych: apelacji, zażalenia, sprzeciwu, zarzutów; pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym)
  •  sporządzanie umów cywilnoprawnych (np. umowa pożyczki, sprzedaży)
  • sporządzanie umów spółek cywilnych i prawa handlowego; przygotowanie dokumentacji;  zakładanie spółek i innych osób prawnych
  • reprezentowanie Państwa przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, prokuraturą, policją, urzędami i innymi organami administracji publicznej
  • opracowanie projektów aktów prawnych w tym: umów, porozumień, uchwał, statutów, regulaminów i zarządzeń (również w języku niemieckim i angielskim)
  • prowadzenie i uczestniczenie w negocjacjach
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa