Siedziba w Szczecinie:
al. Piastów 74/11 (wejście od ul. Jagiellońskiej)
70 – 326 Szczecin

Języki

tel. +48 91 488 37 14
kom. +48 737 185 000
kancelaria@pomianowska.pl

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych z zakresu:

  • prawa rodzinnego (alimenty, władza rodzicielska, rozwód, separacja, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej)
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, nieważność testamentu)
  • prawa cywilnego
  • prawa karnego (obrona w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń, postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę i policję, postępowanie sądowe; reprezentowanie osób pokrzywdzonych w sprawach karnych)
  • dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych oraz za błędy w sztuce lekarskiej
  • realizacji umów i odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
  • prawa obrotu i zarządzania nieruchomościami
  • ochrony własności (nieruchomości)
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (odszkodowanie, mobbing, ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, rozliczenie nadgodzin i delegacji)
  • postępowania egzekucyjnego
  • prawa konsumenckiego
  • ochrony dóbr osobistych i praw autorskich
  • prawa administracyjnego
  • prawa budowlanego
  • prawa spółdzielczego