Siedziba w Szczecinie:
al. Piastów 74/11 (wejście od ul. Jagiellońskiej)
70 – 326 Szczecin

Języki

tel. +48 91 488 37 14
kom. +48 737 185 000
kancelaria@pomianowska.pl

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych z zakresu:

 • prawa rodzinnego (alimenty, władza rodzicielska, rozwód, separacja, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej)
 • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, nieważność testamentu)
 • prawa cywilnego
 • prawa karnego (obrona w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń, postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę i policję, postępowanie sądowe; reprezentowanie osób pokrzywdzonych w sprawach karnych)
 • dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych oraz za błędy w sztuce lekarskiej
 • realizacji umów i odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
 • prawa obrotu i zarządzania nieruchomościami
 • ochrony własności (nieruchomości)
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (odszkodowanie, mobbing, ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, rozliczenie nadgodzin i delegacji)
 • postępowania egzekucyjnego
 • prawa konsumenckiego
 • ochrony dóbr osobistych i praw autorskich
 • prawa administracyjnego
 • prawa budowlanego
 • prawa spółdzielczego